Encaustic Art Workshop

Encaustic Art Workshop (teknik)

KOM OCH PROVA ENCAUSTIC ART


På ett enkelt sätt visar jag hur man målar med strykjärn och bivax.

En enkel, rolig och avkopplande målarteknik som passar de flesta. Vi kommer även att tolka bilderna om ni vill.

Du behöver inte kunna måla för att delta.


Du får gärna komma vid flera tillfällen... Om du vill lära dig mer finns helgkurser.
 

Vill du fortsätta att måla hemma finns massor av material att köpa på plats.


Tid: 2,5 timmar.

Plats: Kristinehamn eller (Zoom/Internet).

Bokning: Bokning sker via hemsidans butik, Facebook messenger, mail eller telefon/sms.


Material: Material du behöver finns på plats om du kommer till mig i Kristinehamn. Deltar du via Zoom behöver du ha eget material. (Material finns i butiken och en utförlig lista vad du behöver finns i evenemanget i butiken).

Ha oömma kläder.

Fika ingår i Kristinehamn.

Varmt välkommen!

Encaustic Art Workshop (teknik + tolkning)

Prova Encaustic Art

På ett enkelt sätt visar jag hur du målar  med strykjärn och bivax. En enkel, rolig och avkopplande målarteknik som passar de flesta. Du kommer att få tid att prova själv och du får även lära dig måla några motiv. 

Du behöver inte kunna måla för att delta. Du får gärna komma vid flera tillfällen... (Om du vill lära dig mer finns kurser). (Om du vill lära dig mer finns kurser).

Tolkning av era bilder
Visst är det väl lite skoj att få sina egna målningar tolkade. Jag kommer att ge er alla en mindre vägledning/tolkning av era bilder. (Vill du få en utförligare tolkning av dina målningar kan du boka en privat vägledning efter ö.k.).
 

Vill du fortsätta att måla hemma finns massor av material att köpa på plats.


Tid: 4 timmar.

Plats: Kristinehamn eller (Zoom/Internet).

Bokning: Bokning sker via hemsidans butik, Facebook messenger, mail eller telefon/sms.


Material: Material du behöver finns på plats om du kommer till mig i Kristinehamn. Deltar du via Zoom behöver du ha eget material. (Material finns i butiken och en utförlig lista vad du behöver finns i evenemanget i butiken).

Ha oömma kläder.

Fika ingår i Kristinehamn.

Varmt välkommen!

Encaustic Art Kursdag/Workshop
(teknik + tolkning + färgföredrag)

Prova Encaustic Art

På ett enkelt sätt visar jag hur du målar  med strykjärn och bivax. En enkel, rolig och avkopplande målarteknik som passar de flesta. Du kommer att få tid att prova själv och du får även lära dig måla några motiv. 
 

Du behöver inte kunna måla för att delta. Du får gärna komma vid flera tillfällen... (Om du vill lära dig mer finns kurser). (Om du vill lära dig mer finns kurser).

Tolkning av era bilder
Visst är det väl lite skoj att få sina egna målningar tolkade. Jag kommer att ge er alla en mindre vägledning/tolkning av era bilder. (Vill du få en utförligare tolkning av dina målningar kan du boka en privat vägledning efter ö.k.).

Föredrag om Auran & Färger
Jag berättar om färgernas betydelse, auran och ev lite om chakrasystemet. Under tiden jag berättar kan du gärna titta på de målningar som du har gjort för att se vad dessa belyser i dig! Auran är den energi som vi alla omges av. Den har olika färger och bär på all information om oss. När vi träffar andra människor är det auran/energin och dess färger som avgör vad vi tycker och känner om varandra.

Om vi kan lära oss att förstå och tolka olika färger, kan vi också lära oss att tolka och förstå olika människor!

Vill du fortsätta att måla hemma finns massor av material att köpa på plats.


Tid: 4 timmar (kortare version vardag och benäms som Workshop).
Tid: 6 timmar (längre version helg och benäms som Kursdag).

Plats: Kristinehamn eller (Zoom/Internet).

Bokning: Bokning sker via hemsidans butik, Facebook messenger, mail eller telefon/sms.


Material: Material du behöver finns på plats om du kommer till mig i Kristinehamn. Deltar du via Zoom behöver du ha eget material. (Material finns i butiken och en utförlig lista vad du behöver finns i evenemanget i butiken).

Ha oömma kläder.

Fika ingår i Kristinehamn.

Varmt välkommen!