Föredrag

Auran & färgerna


Auran är den energi som vi alla omges av. Den har olika färger och bär på all information om oss. När vi träffar andra människor är det auran/energin och dess färger som avgör vad vi tycker och känner om varandra.

Om vi kan lära oss att förstå och tolka olika färger, kan vi också lära oss att tolka och förstå olika människor!

Jag berättar under kvällen om färgernas betydelse, auran och lite om chakrasystemet.

Tid: 1,5-2 timmar.

Varmt välkommen!

Aurafotografering

"Färgen på din aura, är färgen på ditt liv"


Aurafoto används inom bl.a personlig utveckling som ett redskap för ökad självkännedom. Färgerna avslöjar våra gåvor och förmågor samt även de sidor av oss själva som vi kanske behöver jobba lite extra med.

Jag berättar om aurafotografering, vad det är, hur man tolkar aurafoton, vilka områden man tittar på osv.

I slutet av kvällen visar jag hur aurakameran fungerar!

Tid: 1,5-2 timmar.

Varmt välkommen!