Mediumkurs

MEDIUMKURS OM FÄRGER

Förstå färgerna i ditt mediumskap!

Den här kursen vänder sig till dig som är nyfiken och vill veta mer om färgernas betydelse inom mediumskap och medialitet. Du behöver inga förkunskaper eller vissa förmågor för att delta på kursen – alla är lika välkomna!

Att se eller uppleva färger när man jobbar mediumistiskt eller medialt är ganska vanligt, men vad betyder de egentligen? Denna kurs inriktar sig på hur du förstår och tolkar färger. Du har nytta av informationen inom flera olika discipliner som aura avläsningar, andekontakt, healing, tarot läsningar mm

När vi föds så föds vi med en viss energi. Den här energin visas som färger i din aura. Genom att förstå vad dessa färger betyder kan du få insikt om dig själv och ditt liv. Under vissa perioder i livet kan dessa färger ”överskuggas” av andra färger beroende på vad du gör och hur du lever ditt liv. Din grundenergi har du ändå kvar livet ut enligt mig!

När vi sedan övergår i andlig form in i andevärlden har vi fortfarande energin/färgen kvar. Precis som man kan läsa av en ande med kropp kan man göra exakt samma sak med en själ utan kropp. Anden förmedlar information genom att visa vilka grundfärger den haft/har. Färgerna visar karaktärsdrag, personlighet, tankemönster, känslor, upplevelser, erfarenheter, hälsotillstånd mm.

När du får insikt om vad de olika färgerna betyder utifrån en ”mall” jag arbetat ut under många år kan du beskriva anden utifrån en enda färg! Ge råd till klienten osv...

Du får givetvis också insikt om dig själv genom denna metod och får en större förståelse för dig själv och de val du gör, talanger du har osv. 

Välkommen till en magisk helg om färgernas språk.

Kursen innehåller både teori och praktik.

Tid: 14 timmar (2 heldagar, 10.00-17.00 båda dagarna).

Plats: Kristinehamn eller på distans via zoom.

Bokning: Bokning sker via hemsidans butik, Facebook messenger, mail eller telefon/sms.

Lite extra info: Du behöver inte jobba som medium, haft kontakt med andevärlden tidigare osv. Kursen vänder som till dig gom är nyfiken på färger och hur man kan koppla dem till olika områden i livet. Det kan vara allt från varför du dras till vissa färger eller kanske inte gillar andra färger. Med mina tolkningsmodeller av färger kan du också öka förståelsen både för dig själv, dina vänner, familj och arbetskamrater mm.